Savaş Üzerine Yazılmış Bir Kitaptan İş Yaşamına Dair Notlar – 1

Sun-Tzu-Strategy

Günlük hayatta olsun iş hayatında olsun önemli olan hangi kitabı okuduğun değildir. Önemli olan okuduğun kitaptan ne anladığındır. Benim açımdan en iyi örnek Lüleburgaz’a gelirken aldığım kitabın iş hayatı ile ne kadar alakalı ve benzer özellikler taşıdığını fark etmem ile oldu.

Bir çok kişi biliyordur bu kitabı. En azından adını duymuştur yada bir şekilde bir kaç fikrini sosyal paylaşım mecralarında rast gelmiştir. Kitabın adı Savaş Sanatı. İki bin küsür yıl önce yaşamış olan Sun Tzu tarafından yazılmış bir kitap. Binlerce yıl geçmesine rağmen üzerinden halen güncelliğini koruyan bir kitap. Ama artık işler eskisi gibi kılıç, at yada savaş arabası ile değil daha medeni olarak pazarlama, satış, üretim ile devam ediyor. Yani savaşlar artık şekil değiştirmiş sermaye ve düşünceler ile yapılır olmuş durumda.

sun tzu

Şu ana kadar okuduğum kısımlarda dikkatmi çeken ve not aldığım notları sizlerle paylaşmak istiyorum.

Sun Tzu öncelikle bir savaşın kazanılması için gerekli olan şeyleri 5 ana grupta toplamış. Bunlar; ahlak kanunu, iklim, arazi, önderlik,  yönetim ve disiplindir. Günümüz şartları doğrultusunda tek tek üzerinden geçmek gerekirse;

Ahlak Kanunu ile bizlere yöneticilerin ahlaki eğilimlerinden bahseder ki böylelikle çalışanlar ile uyum ve güven içerisinde çalışabilsinler.

İklim kitapta gerçek manası ile bahsedilse de artık iklim koşulları günümüzde eski önemini kaybetmiş durumda. Günümüz koşullarına göre düşünürsek çalışma koşulları olarak değerlendirebiliriz. Çalışılan ofis, bina, firmanın bulunduğu daha doğrusu işin yapıldığı mecra işin kalitesini verimliliğini doğrudan etkiler.

Arazi de aynı şekilde savaşların yapıldığı yer olarak gösterilse de günümüz de bu sektör olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. İçerisinde çalışılan sektör hem yöneticilerin hemde çalışanların işe bağlılıklarını ve özverilerini birebir etkiler. Yoğunluk ve stres seviyesi bireyin birebir olarak verimini etkiler.

Önderlik geçmişte de günümüzde de ve kesinlikle eminiz ki ilerde de en önemli faktördür. Savaşı, firmayı ve projeyi bir adım ötesine götürüp başarıya ulaştırabilir yada tam tersi başarısızlığa da yönlendirebilir. En çok dikkat edilmesi ve üzerinde durulması gereken en önemli faktördür.

Yönetim ve disiplin ile de çalışanlar arasında ki uyumun, derecelendirmenin, planlama ve organizasyonun yönlendirilmesi konusu düşünülebilir. Firma içerisinde ki ödüllendirme yada cezalandırmaların adil ve doğru olarak yapılması gibi konular bu olgunun en önemli noktalarından birisidir. Bu aynı zamanda amaca olan güveni de etkiler. Eğer tam bir inanç ve güven içerisinde olunmasını isteniyorsa öncelikle yönetim ve disiplinin doğru şekilde yapılandırılması gerekir.

Sun Tzu’ya göre bu 5 başlık başarı ile başarısızlık arasında ki ince çizginin hangi tarafında yer alınacağının belirlendiği faktörlerdir. İyi düşünülmüş ve planlanmış bir hareket her zaman için başarıya ulaştırdığı gibi aceleci ve hesaplamadan, planlamadan yoksun bir hareket her zaman için başarısızlığa mahkum olacaktır.

Şu an için kısa kısa ve önemli bir kaç başlık ile Sun Tzu’nun savaş felsefesinin günlük iş yaşamımız ile benzerliklerine değindik. Savaş felsefesi ile iş hayatı arasında ki en büyük benzerlik düşünceden yoksun amacı olmayan bir dayatmanın sonuçlarının olumlu beklemek çocuksu bir güven ile uçabileceğini düşünmek ile benzer gerçekliktedir.

Facebook Comments

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir